Våre tjenester


Medietrening


Mange ledere blir usikre når viktige budskap skal presenteres i media. Hvis du i tillegg er kommet i media sitt kritiske søkelys, så er det enda viktigere at du er forberedt og trent for å møte en slik situasjon.

Dette er et kurs i hvordan du håndterer ulike intervjusituasjoner på ulike plattformer, og hvilken tilnærming du bør ha for å kunne lykkes med å få fram budskapet ditt. Her får du en grunninnføring i hvordan media jobber gjennom eksempler og analyser, og trening i ulike aktuelle intervjusituasjoner som evalueres grundig i etterkant.
Vi tilpasser kurset etter ditt eller virksomhetens behov.

Krisehåndtering


Hva er en krise, hvordan håndterer vi en krise og i hvilken grad kan kriser forebygges? Vi tilbyr skreddersydde kurs i krisehåndtering for deg og din bedrift, Kursene er praktisk lagt opp ved bruk av en rekke eksempler, og inviterer til dialog, samtaler, diskusjon.

Dette kurset gir deg de verktøyene du trenger for å bedre håndtere uforutsette hendelser. Ved bruk av ulike scenarier, og gjennom samtale og dialog, trener du på ferdigheter og analyserer konsekvensene av tiltak og beslutninger. Vi ser på behovet for interessentanalyser, utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi og medieplan, opparbeidelse av informasjonsdatabase og ansvarsfordeling knyttet til slike hendelser.

Innholdsproduksjon

Har du behov for hjelp til å produsere og publisere innhold på interne eller eksterne plattformer? Frafjord & Frafjord har lang og bred erfaring fra produksjon av multimedialt innhold i form av artikler, film, radio og podkast. Vi hjelper deg med å fortelle din historie.

Rådgivning

Hvilket budskap ønsker du å formidle, og hvilke planer har du for å kommunisere den historien du ønsker å fortelle? Vi bidrar både med analyser, evalueringer, utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi, tydelige mål og konkrete planer.